IMG_20140925_213300 Kindercoaching

De kindercoaching richt zich op kinderen in de leeftijd van 1-10 jaar die al een tijdje niet zo lekker in hun vel zitten. Als u uw kind wellicht herkent in een van de volgende aspecten, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kijk graag samen met u hoe ik uw kind en u verder kan helpen.

Ik kan uw kind helpen, ondersteunen en begeleiden als uw kind b.v ;

 • Niet kan slapen, moeite heeft met inslapen/ doorslapen
 • Angstig is; b.v. om naar bed te gaan, naar school te gaan, uit logeren te gaan
 • Een periode van rouw en verlies gaat meemaken, meemaakt/ heeft meegemaakt, verwerking van verdriet
 • Moeite heeft met de (veranderde) gezinssituatie; b.v echtscheiding van zijn ouders, verhuizing, nieuwe partner ouders, nieuw broertje/ zusje
 • Hechtingsproblemen heeft
 • Verlegen is
 • Last heeft van boze buien, heel druk is of juist heel stil en teruggetrokken is
 • Weinig zelfvertrouwen heeft
 • Problemen heeft met andere kinderen van het gezin; b.v. veel ruzie maakt, niet samen kunnen spelen, jaloezie
 • Problemen heeft op school; b.v. gepest wordt of zelf pest, zich niet kan concentreren, geen vriendjes kan maken
 • Boos, agressief is; grensoverschrijdend gedrag vertoond
 • Voedings- of eetproblemen heeft
 • Moeite heeft om zindelijk te worden

Mocht uw hulpvraag hier niet tussen staan neem dan contact met mij op zodat ik samen met u kan kijken wat ik voor u en uw kind kan betekenen.

(*) Als er ouders geschreven wordt dan bedoel ik hiermee ook een alleenstaande ouder of verzorger(s)

Hoe werkt kindercoaching?

Veel ouders (*) staan vandaag de dag voor veel uitdagingen betreffende de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en vragen hiervoor ondersteuning/begeleiding.

Door mijn werkervaring weet ik hoe belangrijk het is om kinderen en hun ouders weer op weg te kunnen helpen als het eventjes allemaal niet zo lekker gaat. Een luisterend oor is soms niet voldoende. Luisteren naar de signalen die het kind en zijn ouder/verzorger afgeeft, doorvragen en samen oplossingen bedenken is net een stap verder en kan juist dat duwtje zijn die kind en ouder nodig hebben.

In het coachen richt ik mij op het kind; ik ga niet zozeer op zoek naar de oorsprong van het probleem maar kijk naar de mogelijkheden waarbinnen het kind de problemen waar het tegen aanloopt zelf kan oplossen. Deze oplossing die in het kind zelf aanwezig is , maar nog niet zichtbaar is voor zijn/ haar omgeving, daar ga ik samen met het kind naar op zoek. Veelal is het kind hierdoor in staat nieuwe vaardigheden toe te passen. Elk kind is hierin uniek!

Alle ondersteuning is kortdurend, praktisch en oplossingsgericht: Niet het kind zelf is het probleem, maar het probleem van het kind is het probleem. Samen met het kind vertaal ik het probleem in een te leren vaardigheid. Zo help ik het kind zijn eigen kwaliteiten te ontdekken. Dat doe ik op een speelse en creatieve manier, met respect voor en vertrouwen in het kind.

Ik begeleid kinderen en hun ouders waarbij het belangrijk is dat het kind zichzelf kan zijn en zich op persoonlijke wijze kan ontwikkelen.

Bij kindercoaching draait het daarom ook om het kind, kinderen die thuis of op school vastlopen, gedrag vertonen waar zijn/haar ouders geen raad mee weten of moeite hebben met leren. Soms is er geen oorzaak te vinden, we zitten allemaal weleens niet zo lekker in ons vel. Als het echter te lang duurt en het kind en zijn omgeving daarin vastlopen dan kan kindercoaching wellicht een hulpmiddel zijn.

Ouders kunnen ook bij mij terecht voor opvoedondersteuning als zij zelf even niet meer weten hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten omgaan. Dit is mogelijk door middel van een aantal gesprekken maar ook door middel van e-mail contact.

Begeleiding en ondersteuning worden op maat geboden, is persoonlijk en individueel en sluit aan op de wensen van het kind en de ouder. Meestal zit het kind na een paar sessies al weer beter in zijn vel. Mocht dit niet het geval zijn dan verwijs ik kind en ouders door naar andere professionals zoals b.v. een kindertherapeut, de GGZ, fysiotherapie, logopedie.

Voor kindercoaching of ouderondersteuning is geen verwijzing nodig van huisarts, school of anderen.

Hoe verloopt de kennismaking, aanmelding en het intake gesprek?

Het kennismakingsgesprek, ook telefonisch mogelijk, is vrijblijvend en gratis. Samen met de ouder kijk ik of ik u kind m.b.v. coaching kan helpen of dat wij met elkaar besluiten dat verwijzing naar een andere professionele hulpverlener beter is.

Als u na de kennismaking heeft besloten u kind aan te melden dan ontvangt u van mij een intake formulier welke door beide ouders afzonderlijk ingevuld moet worden.

Naar aanleiding van dit ingevulde intakeformulier volgt een intakegesprek met u. Op de antwoorden die u heeft gegeven op het formulier kunnen door mij aanvullende vragen gesteld worden om nog meer inzicht te kunnen krijgen in de problemen maar ook in de ontwikkeling van uw kind. Samen met u wordt de hulpvraag van uw kind duidelijk in beeld gebracht.

maud

Maud

De sessies                               

Nadat ik met uw kind heb kennisgemaakt in de eerste sessie, ontvangt u van mij een verslag waarin ik weer zal geven wat mijn eerste indruk is en welk traject ik met u kind zal gaan volgen. Bij kindercoaching wordt er zonder aanwezigheid van de ouder met een kind gewerkt. De sessies met elk hun eigen doel, duren ongeveer 60 minuten. Tijdens de kennismaking met uw kind wil ik hem/haar al spelenderwijs beter leren kennen zodat uw kind zich prettig en veilig kan voelen. Tijdens het spel ga ik in gesprek met het kind in de hoop ook van uw kind te horen welke problemen, hulpvraag hij/zij heeft. Door middel van spel samen ontdekken, in het tempo van het kind, op zijn eigen niveau, met zijn eigen kwaliteiten, op de wijze waarop hij/zij het wil ( het kind heeft de regie). Zo zoeken wij naar de hulpvraag maar ook naar de oplossing.

In ongeveer 4-6 sessies ( afhankelijk van uw kind) met uw kind ga ik met de hulpvraag aan de slag. Het kan zijn dat het kind een heel andere hulpvraag heeft, dan ga ik daar eerst mee aan de slag omdat het kind centraal staat in de coaching. Vaak blijkt dat als de hulpvraag van het kind is opgelost ook de hulpvraag van u is opgelost of dat u anders naar de hulpvraag gaan kijken. Om het kind te begeleiden in het gaan vertrouwen in zijn eigen kracht en zijn mogelijkheden gaan we samen op zoek naar zijn/haar kwaliteiten, positieve kracht. Dit gaan we samen vertalen naar een vaardigheid die het zelf wil leren, zo krijgt het kind zelf de regie in handen. B.v. Ik wil geen ruzie meer met mijn zusje, de vaardigheid; ik wil samen met haar spelen en als zij niet wil laat ik haar met rust. Ik wil niet verdrietig zijn. De vaardigheid; ik wil weer blij en vrolijk zijn waarbij ik best ook wel een keer verdrietig mag zijn.

Samen met het kind zal ik tijdens de sessies gaan spelen, tekenen, gezelschapspelletjes doen, kleien, met zand spelen, schilderen, verhaaltjes vertellen, rollenspelen doen. Het kind kan d.m.v. spel zijn gevoelens makkelijker uiten want in spel mag en kan eigenlijk bijna alles omdat het een spel is. Zo laat ik het kind ook wel een keer de baas te zijn, de boze, de sterkste, de liefste, de ouder(e). Door spel groeit het kind in zijn eigen kracht. Ik ga, afhankelijk van de hulpvraag, in op de interesses van het kind en mijn eigen observaties om de juiste methode toe te passen.

De afronding

Na 4-6 sessies met uw kind wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie maar ook een eindevaluatie zijn. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen van uw kind. Voelt u kind zich weer happy/ Heeft het de vaardigheid hiervoor onder controle dan ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we met elkaar besluiten om nog een aantal sessies door te gaan. Als er bij de evaluatie, of al eerder, blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is dan kan het zijn dat uw kind een andere begeleiding nodig heeft. Ik verwijs kind en ouders dan door naar andere professionals zoals b.v. een kindertherapeut, de GGZ, fysiotherapie, logopedie.

Het kan voorkomen dat ik problemen herken of vermoed waarvoor uw kind andere hulp nodig heeft. Indien nodig kan ik dan in overleg en met toestemming van u contact opnemen met o.a. uw huisarts, kinderarts, fysiotherapeut, logopedist, het dagverblijf, de school.

IMG_20140818_125748

De locatie

Het kennismakingsgesprek kan bij u thuis of bij mij in de praktijk. Ik werk vanuit huis en zal uw kind ook daar coachen. Ik heb geen wachtruimte. Als u uw kind komt brengen dan spreken wij een tijd af waarop u hem/haar weer op komt halen.

Tijdens de sessies kan het ook mogelijk zijn dat ik met uw kind naar buiten ga, ik vraag u hiervoor altijd om toestemming.

Voor meer informatie, vragen of kosten, kunt u altijd contact met mij opnemen via info@happykids-zeeland.nl of telefonisch 0683324331.

Ik hou van elke cliënt een dossier bij welke niet vrij toegankelijk is voor derden. Ik ben verplicht te melden indien er sprake is van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij veilig thuis (voorheen AMK)

Mijn praktijk richt zich op kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar. Voor kinderen tot 1 jaar kunnen ouders bij mij terecht in de functie van babyconsulent en/of babymassage en babytaal. Zie voor deze tarieven “babyconsulent”, “babymassage” en “babytaal”. Vanaf de leeftijd van 1 jaar kunt u bij mij als kindercoach terecht. Ook voor deze categorie kinderen is kindermassage mogelijk soms tegelijkertijd met een coachingstraject.

Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen zie nieuwsbrief, deze website of Facebook.